English

Yn Cartrefi Cymunedol Cymru, rydym wedi gweithio gyda thua 100 o sefydliadau, gan gynnwys cymdeithasau tai a phartneriaid o'r sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd o bob rhan o Gymru, i ddatblygu ein maniffesto Cartref. Mae'n galw ar bob plaid wleidyddol i roi'r cartref yng nghanol eu cynlluniau.

Mae Cartref yn tynnu sylw at yr heriau sy'n wynebu'r sector, yn nodi nifer o eisiau ac, yn bwysig, yn gwneud rhai ymrwymiadau hanfodol i weithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru nesaf.

Rydym o ddifrif am fod eisiau newid ac mae ein maniffesto Cartref yn galw ar Lywodraeth Gymru nesaf i:

  • Buddsoddi £1.5bn i adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol newydd.
  • Cyflwyno pecyn gwerth £4bn i gynyddu effeithlonrwydd ynni cartrefi cymdeithasol ledled Cymru.
  • Dod â digartrefedd i ben.
  • Ei gwneud yn ofynnol i bob cartref newydd gynnwys cysylltedd digidol fel safon
  • A mwy…

Dadlwythwch a darllenwch ein maniffesto llawn nawr!

Cofrestrwch eich diddordeb i dderbyn diweddariadau

Dewis Iaith

 

Privacy Policy | Cookie Policy | www.chcymru.org.uk