Ydych chi’n aelod o staff cymdeithas tai?

Gallwch ymuno a gwrando ar ymgeiswyr etholiadol neu bleidiau yn trafod polisïau tai, yn ogystal â’u hatebion i’ch cwestiynau a rhai eich tenantiaid.

Ydych chi’n denant cymdeithas tai?

Gallwch ymuno hefyd! Dewch i ofyn am gwestiynau drwy’r sgwrs/negeseuon a dweud beth mae cartref yn ei olygu i chi. Dyma eich cyfle i ofyn ymgeiswyr a chael eich clywed.

Beth yw cyfarfod hysting?

Cyfarfod hysting yw ble mae ymgeiswyr etholiad neu bleidiau yn trafod polisïau ac ateb cwestiynau gan y gynulleidfa.

Maent yn rhoi cyfle i etholwyr glywed barn ymgeiswyr neu bleidiau.

Pam y dylwn fynychu?

Bydd ymgeiswyr o bob plaid yn trafod pwysigrwydd tai i ddatrys yr heriau ehangach sy’n wynebu Cymru yn cynnwys tlodi, anghydraddoldeb iechyd a newid hinsawdd.

Hwn fydd eich cyfle i holi ymgeiswyr am yr hyn sy’n bwysig i chi fel tenant.

Sut y gallaf gymryd rhan?

Gallwch edrych ar y digwyddiad a gofyn cwestiynau’n fyw drwy dudalen Facebook Cartrefi Cymunedol Cymru, y gallwn roi dolen uniongyrchol iddi.

Gallwch hefyd gofrestru drwy dudalen Eventbrite i dderbyn cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer Zoom.

Partneriaid:

List of partners supporting CHC's hustings event

Ymgeiswyr

Julie James MS

Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Delyth Jewell MS

Gweinidog Cysgodol y Dyfodol a Thrawsnewid Gwasanaethau Cyhoeddus

Stefan Ryszewski

Ymgeisydd y Ceidwadwyr Cymreig yn Llanelli